CĂN HỘ

Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 25 - 28tr/m2
 • Số căn hộ: 1.931
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá: 22 - 25tr/m2
 • Số căn hộ: 880
 • Mật độ xây dựng: 60%
Sắp mở bán
Giá: 25.000usd
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28%
Xem thêm dự án

ĐẤT NỀN + NHÀ LIỀN KỀ

Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 18 - 20tr/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 21tr/m2
 • Số căn hộ: 7.800
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Xem thêm dự án

KHU ĐÔ THỊ

Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Xem thêm

BẤT ĐỘNG SẢN BIỂN

Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23,7%
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 729
 • Mật độ xây dựng: 23,6%
Xem thêm

Bán nhanh nhất,

cho thuê giá tốt nhất!

Hơn 90% chủ nhà giao dịch thành công không quá 45 ngày.

Cần bán hoặc cho thuê Liên hệ 091 ...