Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang mở bán
Giá: 33 - 38tr/m2
  • Số căn hộ: 1.291
  • Mật độ xây dựng: 34,19%
Sắp mở bán
Giá: 22 - 25tr/m2
  • Số căn hộ: 880
  • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 32 - 35tr/m2
  • Số căn hộ: 800
  • Mật độ xây dựng: 34,88
Đang mở bán
Giá: 31tr/m2
  • Số căn hộ: 1023
  • Mật độ xây dựng: 38%