Showing all 2 results

Sắp mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 2.000
  • Mật độ xây dựng: 32%
Đang mở bán
Giá: 50 - 55tr/m2
  • Số căn hộ: 1039
  • Mật độ xây dựng: 36%