Showing all 3 results

Đang mở bán
Giá: 30 - 60tỷ/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 23,%
Đang mở bán
Giá: 15 - 17tr/m2
  • Số căn hộ: 700
  • Mật độ xây dựng: 60%
Sắp mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: