Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sắp mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 4,5 - 5tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 60%