Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 12 - 14tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 21 - 25tr
  • Số căn hộ: 975
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 21tr/m2
  • Số căn hộ: 7.800
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 18 - 20tr/m2
  • Số căn hộ: 870
  • Mật độ xây dựng: