Hiển thị kết quả duy nhất

Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 729
  • Mật độ xây dựng: 23,6%