Hiển thị tất cả 7 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 90tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đang mở bán
Giá: 100 - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 35,6%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 4.300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Sắp mở bán
Giá: 130 - 160tr/m2
 • Số căn hộ: 250
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 5,500 - 6,200USD/m2
 • Số căn hộ: 534
 • Mật độ xây dựng: 30,6%