Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang mở bán
Giá: 45 - 50tr/m2
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 36%
Đang mở bán
Giá: 45 - 55tr/m2
  • Số căn hộ: 42.0000
  • Mật độ xây dựng: 23%
Đang mở bán
Giá: 55 - 60tr/m2
  • Số căn hộ: 5094
  • Mật độ xây dựng: 30