Showing all 2 results

Đang mở bán
Giá: 32 - 35tr/m2
  • Số căn hộ: 800
  • Mật độ xây dựng: 34,88
Đang mở bán
Giá: 31tr/m2
  • Số căn hộ: 1023
  • Mật độ xây dựng: 38%