Showing all 4 results

Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 4,9 - 6,2ty/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 29,34%
Sắp mở bán
Giá: 35tr/2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 30 - 35tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 70%