Hiển thị 1–12 của 25 kết quả

Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 2.000
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 90tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 15.000usd/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 100 - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 35,6%
Sắp mở bán
Giá: 25.000usd
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 4.300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 4,9 - 6,2ty/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 29,34%
Đang mở bán
Giá: 50 - 55tr/m2
 • Số căn hộ: 1039
 • Mật độ xây dựng: 36%