Hiển thị tất cả 4 kết quả

Sắp mở bán
Giá: 12 - 14tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%