Showing 1–12 of 44 results

Đang mở bán
Giá: 30 - 60tỷ/căn
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23,%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 2.000
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 90tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 12 - 14tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 15.000usd/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 33 - 38tr/m2
 • Số căn hộ: 1.291
 • Mật độ xây dựng: 34,19%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá: 21 - 23tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 18 - 20tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 21 - 25tr
 • Số căn hộ: 975
 • Mật độ xây dựng: 35%