Hiển thị 1–12 của 47 kết quả

Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 2.000
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 90tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 25 - 28tr/m2
 • Số căn hộ: 1.931
 • Mật độ xây dựng: 35%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 12 - 14tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 15.000usd/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 33 - 38tr/m2
 • Số căn hộ: 1.291
 • Mật độ xây dựng: 34,19%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 28%