Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 23,7%
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ: 729
  • Mật độ xây dựng: 23,6%