Showing 1–12 of 26 results

Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 2.000
 • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 90tr/m2
 • Số căn hộ: 88
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 15.000usd/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 33 - 38tr/m2
 • Số căn hộ: 1.291
 • Mật độ xây dựng: 34,19%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá: 80 - 83tr/m2
 • Số căn hộ: 13.369
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 100 - 120tr/m2
 • Số căn hộ: 1000
 • Mật độ xây dựng: 35,6%
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 4.300
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá: 50 - 55tr/m2
 • Số căn hộ: 1039
 • Mật độ xây dựng: 36%
Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 8.748
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 32 - 35tr/m2
 • Số căn hộ: 800
 • Mật độ xây dựng: 34,88