Hiển thị tất cả 10 kết quả

Sắp mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 35%
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán
Giá: 12 - 14tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 21 - 25tr
 • Số căn hộ: 975
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang mở bán
Giá: 15 - 17tr/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang mở bán
Giá: 21tr/m2
 • Số căn hộ: 7.800
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 18 - 20tr/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 30 - 35tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 70%
Đang mở bán
Giá: 4,5 - 5tr/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 60%