Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sắp mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá: 4,9 - 6,2ty/căn
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 29,34%
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 35%