Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
20
Số căn:
923
Quy mô:
2,78ha
Mật độ xây dựng:
30,1%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Keppel Land
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:20
Quy mô:2,78ha Mật độ xây dựng:30,1%
Số căn hộ:923 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: Tập đoàn Keppel Land
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:20
Quy mô:2,78ha
Mật độ xây dựng:30,1%
Số căn hộ:923
Ngày hoàn thành:2023