Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
100ha
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:100ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:100ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: