Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
24
Số căn:
88
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1 Số tầng:24
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:88 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1
Số tầng:24
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:88
Ngày hoàn thành: