Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
5
Số căn:
Quy mô:
283 Ha
Mật độ xây dựng:
60%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:5
Quy mô:283 Ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2021
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:5
Quy mô:283 Ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2021