Grand Marina Saigon
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
10ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Masterise Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8 Số tầng:
Quy mô:10ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Masterise Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:8
Số tầng:
Quy mô:10ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2023