Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
300ha
Mật độ xây dựng:
37%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:300ha Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:300ha
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: