Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
170ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Long Group
Loại: Nhà phố Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:170ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Long Group
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:170ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: