Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
27
Số căn:
1049
Quy mô:
1,8
Mật độ xây dựng:
26%
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:27
Quy mô:1,8 Mật độ xây dựng:26%
Số căn hộ:1049 Ngày hoàn thành:Quý 1/2023
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:27
Quy mô:1,8
Mật độ xây dựng:26%
Số căn hộ:1049
Ngày hoàn thành:Quý 1/2023