Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
700
Quy mô:
10ha
Mật độ xây dựng:
60%
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Tây Tây Nam
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:10ha Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:700 Ngày hoàn thành:2021
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu Tư Tây Tây Nam
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:10ha
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:700
Ngày hoàn thành:2021