Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
1000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
35,6%
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Masterise Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô: Mật độ xây dựng:35,6%
Số căn hộ:1000 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: Tập Đoàn Masterise Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:
Mật độ xây dựng:35,6%
Số căn hộ:1000
Ngày hoàn thành:2023