Masteri West Heights

Trang chủ 

› Căn Hộ 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
4ha
Mật độ xây dựng:
35%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2022