Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
7.800
Quy mô:
267ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:267ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:7.800 Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:267ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:7.800
Ngày hoàn thành: