Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
650ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Tập đoàn NOVA Land
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:650ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn NOVA Land
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:650ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: