Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
Số căn:
10.000
Quy mô:
30ha
Mật độ xây dựng:
27,9%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:12 Số tầng:
Quy mô:30ha Mật độ xây dựng:27,9%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:2025
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:12
Số tầng:
Quy mô:30ha
Mật độ xây dựng:27,9%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:2025