Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
34
Số căn:
963
Quy mô:
2,4ha
Mật độ xây dựng:
30%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:34
Quy mô:2,4ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:963 Ngày hoàn thành:2022
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:34
Quy mô:2,4ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:963
Ngày hoàn thành:2022