Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
800
Quy mô:
3,2ha
Mật độ xây dựng:
34,88
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:3,2ha Mật độ xây dựng:34,88
Số căn hộ:800 Ngày hoàn thành:Quý 4/2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:3,2ha
Mật độ xây dựng:34,88
Số căn hộ:800
Ngày hoàn thành:Quý 4/2022