Phối cảnh the rivana
Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
28
Số căn:
1023
Quy mô:
11.882 m2
Mật độ xây dựng:
38%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:28
Quy mô:11.882 m2 Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1023 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:28
Quy mô:11.882 m2
Mật độ xây dựng:38%
Số căn hộ:1023
Ngày hoàn thành:2023