Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
20
Số căn:
580
Quy mô:
11ha
Mật độ xây dựng:
35,5%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3 Số tầng:20
Quy mô:11ha Mật độ xây dựng:35,5%
Số căn hộ:580 Ngày hoàn thành:2023
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:3
Số tầng:20
Quy mô:11ha
Mật độ xây dựng:35,5%
Số căn hộ:580
Ngày hoàn thành:2023