Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
18
Số căn:
534
Quy mô:
1,5ha
Mật độ xây dựng:
30,6%
Chủ đầu tư: Tập đoàn REFICO
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:18
Quy mô:1,5ha Mật độ xây dựng:30,6%
Số căn hộ:534 Ngày hoàn thành:2021
Chủ đầu tư: Tập đoàn REFICO
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:18
Quy mô:1,5ha
Mật độ xây dựng:30,6%
Số căn hộ:534
Ngày hoàn thành:2021