Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
3
Số căn:
975
Quy mô:
104 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:104 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:975 Ngày hoàn thành:2021
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:104 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:975
Ngày hoàn thành:2021