Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
6.100ha
Mật độ xây dựng:
25%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6.100ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại:
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6.100ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: