Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
72
Số tầng:
25
Số căn:
42.0000
Quy mô:
271
Mật độ xây dựng:
23%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:72 Số tầng:25
Quy mô:271 Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:42.0000 Ngày hoàn thành:2021
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:72
Số tầng:25
Quy mô:271
Mật độ xây dựng:23%
Số căn hộ:42.0000
Ngày hoàn thành:2021