Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
25
Số căn:
250
Quy mô:
3,3 ha
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: GS E&C ( Hàn Quốc )
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:4 Số tầng:25
Quy mô:3,3 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:250 Ngày hoàn thành:2023
Chủ đầu tư: GS E&C ( Hàn Quốc )
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:4
Số tầng:25
Quy mô:3,3 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:250
Ngày hoàn thành:2023